Close

Kotkan tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten
arviointiselostus on valmistunut

 
Kotkamills Oy:n ja VentusVis Oy:n tuulivoimahankkeiden yhteinen ympäristövaikutusten (YVA) arviointiselostus on valmistunut 26.9.2012. Selostuksessa on arvioitu ympäristövaikutukset kolmella eri tuulivoimalatoteutusvaihtoehdolla. Tuulivoimaloiden rakentaminen vaatii kaavamuutoksen, jonka käsittelyprosessi on meneillään. Arviointiselostus kokonaisuudessaan on luettavissa tästä linkistä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen internetsivustolta.

News 2012
  

 
TwitterFacebookLinkedIn