Close

Kotkan tuulivoimasuunnitelmat etenevät
 
Kotkamills Oy ja VentusVis Oy ovat tehneet yhteisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA) Kotkaan suunnitelluista tuulivoimaloista. Kotkamills suunnittelee 3-4 voimalaa Kotkansaaren tehdasalueelle ja VentusVis 4-5 voimalaa Hallan saarelle.
 
Tuulivoimatuotantoon kaavailuilla teollisuus- ja satama-alueilla tuuliolosuhteet ovat erinomaiset tuulienergian näkökulmasta. Myös sähköverkko on lähellä ja liityntävaihtoehtoja on useita.
 
Tuulivoimahankkeita, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja kaavoitusta esitellään tarkemmin yleisölle keskiviikkoiltana 14.3. Kotkan pääkirjastossa. Tilaisuudessa ovat paikalla myös ympäristövaikutusten arviointimenettelystä vastaavan Linnunmaa Oy:n ja kaavoituksesta vastaavan Kotkan kaupungin edustajat sekä yhteysviranomaisena toimivan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajat.
 
Lisätietoja antavat
Toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari, Kotkamills Oy, puh. 040 529 6912
Johtaja Matti Oksanen, UPM Energia, Tuulivoiman kehitys, puh. 040 483 6035
 
Kotkamills Oy (www.kotkamills.com) on aikakauslehti- ja laminaattipapereita sekä puutuotteita valmistava metsäteollisuusyhtiö. Yhtiön tuotantolinjat sijaitsevat Kotkassa ja Imatralla sekä tytäryhtiö L.P. Pacific Films Sdn.  Bhd. Malesiassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee maailmanlaajuisesti noin 500 henkilöä.
VentusVis Oy (www.ventusvis.com) on johtava tuulivoiman kehitysyhtiö. Se on UPM-Kymmene Oyj:n ja TuuliSaimaa Oy:n yhteisyritys, josta UPM omistaa 90 prosenttia ja TuuliSaimaa 10 prosenttia.

 

News 2012
  

 
TwitterFacebookLinkedIn